top of page
Hírlevéllel kapcsolatos adatkezelési tájékoztató

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info törvény) 20. §-a alapján tájékoztatjuk az érintettet, hogy jelen adatkezelés önkéntes hozzájáruláson alapul.

 

Az adatkezelő személye

RobonIQ Kft.
székhely: 6724 Szeged, Eszperantó u. 4.

cégjegyzékszám: cégjegyzékszám: 06-09-024912

email-cím: info@roboniq.com

a továbbiakban: „Adatkezelő”

A jelen adatkezelés célja

Az érintett részére hírlevél kiküldése, az érintett személyes adatainak az Adatkezelő saját marketingtevékenységének elősegítése, piackutatás, tájékoztatás az aktuális információkról, akciókról, direktmarketing tartalmú megkeresések, személyre szóló ajánlatok készítése, kapcsolattartás.
Az adatok hírlevél küldése, egyéb marketing tevékenység, piackutatás illetve tájékoztatás céljából történő felhasználását az érintett leiratkozással, illetve az adatok törlése iránti kérelemmel megtilthatja.

Az adatkezelés jogalapja

Az érintett határozott, tájékozott és önkéntes hozzájárulása az Info törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján, és az Eker. tv. 13/A. §-a és a Grt. 6. § (5) bekezdése.

Az adatkezelés köre

Az érintett által a cél eléréséhez szükséges, önkéntesen megadott valamennyi személyes adat (e-mail cím, név)

 

Az érintett hozzájárulásával történő adatkezelés időtartama
- az érintett hozzájárulásának visszavonásáig

A direkt marketing üzenetek továbbításához adott hozzájárulás visszavonását és a személyes adatok törlését vagy módosítását az alábbi elérhetőségeken lehet kérni:
- e-mail útján az Adatkezelő email-címén, továbbá
- postai úton az Adatkezelő telephelyére címezve.

Az adatkezelő minden szükséges biztonsági lépést, szervezési és technikai intézkedést megtesz a személyes adatok legmagasabb szintű biztonsága, illetve azok jogosulatlan megváltoztatásának, megsemmisítésének és felhasználásának megakadályozása érdekében.

Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja. Személyes adatokat harmadik személyeknek csak az érintett előzetes és tájékozott hozzájárulása esetén adunk át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvény alapján kötelező adattovábbításokra, amelyekre csak rendkívüli esetekben kerülhet sor. Az adatkezelő az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja.

Az érintett az Info törvény 14. §-a alapján tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését vagy zárolását, illetve a 21. §-ban foglaltak szerint tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen.


Az érintett a tájékoztatás, helyesbítés, törlés, illetve zárolás iránti kérelmet, illetve személyes adatainak kezelése elleni tiltakozást az Adatkezelő telephelyi címére levélben, vagy az Adatkezelő e-mail címére kell eljuttatni, amire 25 napon belül választ kap az érintett.

 

Az Info törvény 22. §-a szerint az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat, valamint az 52. § (1) bekezdése szerint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentéssel vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

bottom of page